BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bireysel psikolojik danışma, bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması, çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması için haftada bir olmak üzere, her biri 50-55 dk. kadar süren 8-12 oturumdan oluşan profesyonel bir yardım sürecidir. Bu yardım hizmetini verene psikolojik danışman, yardım hizmetini alana danışan denilmektedir.

  1. Kişilerarası ilişkilerde yaşanan zorluklar (iletişim, çatışma çözme, karar verme, amaç belirleme vb.)
  2. Akademik zorluklar (dikkat eksikliği, motivasyon sorunları, erteleme davranışı vb.)
  3. Kişisel sorunlar (özgüven ve özsaygı eksikliği, atılgan davranış gösterememe, teknoloji ve diğer bağımlılıklar vb.)