Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Son yıllarda teknolojinin hızlı bir gelişim göstermesi, bilgiye ulaşmayı çok kolaylaştırmış, kişilerin ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmaları neredeyse hiç zaman almayacak hâle gelmiştir. Ne var ki bilgiye ulaşmada meydana gelen bu kolaylık okumaya olan önemi azaltmamış, aksine çok kısa bir zamanda ulaşılabilen sayfalar dolusu bilgiyi hızlı ve anlayarak okumak büyük bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda yazılı iletişime duyulan önem her geçen gün artmaktadır. İnsanlar artık evde, okulda, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında, kısacası yaşamın her alanında okumayla iç içedirler. Günümüzde
okuma, entelektüel bir ayrıcalık olmaktan çıkmış, toplumsal yaşama uyum sağlamada en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Okunması gereken eserlerin fazlalığı karşısında zamanın azlığı, insanları daha hızlı ve etkili okumanın yollarını aramaya yöneltmiştir. Yaşamda hızlı bir şekilde gerçekleşen değişme ve gelişmeler her ortamda birtakım yeniliklere yol açmış, bununla beraber eğitim alanında ortaya çıkan yeniliklere ayak uyduracak şekilde gerek eğitim ortamlarının gerekse öğrencilerin çağın hızına ayak uydurması ihtiyaç haline gelmiştir. Ancak bütün bu değişime rağmen okumanın ve okuduğunu anlamanın önemi yerini sürekli korumuştur. Son dönemde eğitim alanındaki gelişmeler istenilen öğrenci özelliklerinde birtakım farklılaşmalara yol açarken değişen öğrenci tipiyle istenen; değişimi yakalayan, bilgiyi yapılandıran, öğretileni olduğu gibi kabul etmeyen, sorgulayan, eleştiren, üretici olan, yaratıcı düşünen, zamanını yöneten ve hızlı okuyan kişilik modelleridir.

Geleneksel eğitim anlayışındaki bilgiyi alan edilgen öğrenci, yerini bilgiyi işleyen etkin öğrenciye bırakırken eğitim programlarında da bu yönde değişikliklere başvurulmakta ve eğitim ortamları buna göre yenilenmektedir.
Hızlı okuma ve okuduğunu anlama çalışmaları öğrencileri içinde bulundukları toplumdaki mevcut değişimlere ayak uydurma ve onları daha başarılı bireyler olarak hayata hazırlama konusunda titizlikle üzerinde durulması gereken konulardır. Hızlı okuyan, okuduğunu daha iyi anlayan, anladığını ve hissettiklerini ifade etme becerisine sahip bireyler kendilerine ve dolayısıyla topluma daha yararlı bireyler hâline geleceklerdir.