Hakkımızda

YENİ BİR ÇAĞDA YENİ BİR TARZDA EĞİTİMDEN ÖĞRETİME…

Aren Akademi; 2018 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulan Freud Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi, toplumun ve bireylerin eğitim, öğretim ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını profesyonel bir yaklaşım ile karşılamak amacıyla eğitim zirveleri, kişisel gelişim seminerleri, ruh sağlığı alanında atölye çalışmaları, bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık hizmetleri vermiştir. Freud Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi, 21. yüzyıl dünyasının gereksinimleri doğrultusunda olgunlaşıp evirilerek Aren Eğitim ve Araştırma Akademisi olarak 2021 yılında Mardin’ de kurulmuştur.

Aren Eğitim ve Araştırma Akademisi, hızla gelişen, değişen ve ilerleyen 21. yüzyılda yaşayan bireylerin ve kurumların çağa uyumunu kolaylaştırmayı ve hızla değişen koşulların getirdiği eğitim/öğretim ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Hedefleri doğrultusunda bireyler için bireysel/grupla psikolojik danışmanlık, bireysel/grupla rehberlik hizmeti, kişisel gelişim eğitimleri, kişisel gelişim atölye çalışmaları, eğitim zirveleri, kişisel gelişim zirveleri, öğretim hizmetleri, sanatsal eğitim hizmetleri, ulusal/uluslararası bilim kongreleri; kurumlar için örgüt içi iletişim, çatışma ve kriz yönetimi, dikkat konsantrasyon ve hafıza teknikleri, etkili iletişim becerileri, insanları tanıma(duygu, düşünce, davranış), liderlik ve etkin yöneticilik, stres ve stres yönetimi vb. hizmetleri “ vermektedir.

Aren Akademi, dürüstlük, sorumluluk bilinci, güvenirlik, ekip ruhu, değişime açıklık, yaratıcılık, çalışan ve katılımcı memnuniyeti temel ilkeleri üzerine kurulmuş olup bu ilkelere göre hareket etmektedir.