Psikososyal Temelli Atölyele Çalışmaları

Atölye Çalışmaları Nedir?

Atölye çalışmalarımız katılımcıların fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanarak, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine zemin hazırlamaktadır.

Atölye çalışmaları ile amacımız her katılımcının potansiyeli doğrultusunda ‘kendini keşfetmesine’, ‘kendini gerçekleştirmesine’ ve deneyimler elde etmesinde destek olmaktır.

Katılımcılarla gerçekleştirilen atölyelerde farkındalığı arttırmak, duygu yönetim ve ifadesini geliştirmek, benlik kontrolü, etkili sosyal beceriler geliştirmesini sağlamak, iç görü gelişimine destekte bulunmak; akademik, psikososyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Atölyeler:

-Okuma, Yazma ve Anlatma Atölyesi

-Empatik Beceri Atölyesi

-Eleştirel Düşünme Becerisi Atölyesi

-Matematiğe Karşı Olumlu Tutum Geliştirme Atölyesi

– Teknoloji Bağımlılığı Atölyesi

-Öz Saygı Geliştirme Atölyesi

– Iraksak Düşünme Becerisi Atölyesi

-Olumlu Duygu Düşünce İfade Etme Atölyesi