Matematik Eğitimi

Eğitimin Adı: İnsanları Tanıma, Duygu, Düşünce ve Davranış Okuyabilme

Eğitimin Amacı: Rekabetin her geçen gün arttığı iş yaşamında; bir kurumun kalıcı
ve etkili olabilmesi, pozitif bir imaj bırakarak bir marka kültürü
oluşturabilmesi için insan psikolojisini bilmesi oldukça önem arz eder.
Bu eğitimin amacı, kurum personeline; insan psikolojisi ve farklı kişilik
yapılanmalarını tanıma anlamında farkındalık kazandırarak edindikleri
bilgileri hem iş yaşamlarında hem de insan ilişkilerinde kullanmalarını sağlamaktır.

Eğitim Konuları:

• İnsanın ruhsal yapısı
• Bilinç ve bilinçaltı kavramları
• Algı, dürtü, duygu, düşünce, davranış, irade kavramları
• İd, ego, süper ego kavramları
• Bilinçaltı ve insanın savunma mekanizmaları
• Kişilik yapılanmalarını tanıma
• Psikoz (akıl sağlığı yerinde olmayan insanın özellikleri)
• Kişilik bozuklukları (narsisistik, bizoid, Borderline Kişilik bozuklukları)
• Narsisistik kişilikteki bireye yaklaşım
• Şizoid kişilikteki bireye yaklaşım
• Borderline kişilikteki bireye yaklaşım
• Nevrotik kişilik
• Nevrotik kişilikteki bireye yaklaşım
• Kendini gerçekleştirme olgusu
• Pasif, agresif, pasif-agresif ve atılgan kişilik modelleri

Eğitimin Süresi: 16 saat (2 tam gün uygulamalı)

Eğitime Katılacak Kişi Sayısı: En az 10 kişi, En fazla 100 kişi

Eğitim Materyali: Sahne, Projeksiyon, yaka mikrofonu, ses sistemi